BARBARZYŃCY

OBÓZ ODTWÓRCZY

Obóz letni w Biskupinie, dla dziewczyn i chłopaków 11 – 16 lat
chcących przenieść się w czasie prowadząc życie pradawnych wojowników

Zastanawialiście się jakby to było cofnąć się w czasie o trzy tysiące lat ? By dowiedzieć się jak radzili sobie przodkowie podejmując wyzwania, by móc przeżyć i  tworzyć wspaniałą spuściznę dla kolejnych pokoleń? Przenieśmy się w czasy Barbarzyńców zamieszkujących biskupiński gród, odtwórzmy skrawek po skrawku życie dawnych wojów i mieszkańców osady łużyckiej .

PROGRAM OBOZU

Mieszkając na terenie skansenu  przyjrzymy się nie tylko odkryciom osady łużyckiej, lecz wtopimy się w jej przestrzeń ganiając w pradawnych strojach, kosztując trudu starych rzemiosł, podejmując wyzwania na miarę niepokonanych wojów.

RZEMIOSŁO

…ulepimy własne garnki (zajęcia z ceramiki pradziejowej)… poznamy obróbkę krzemienia… zobaczymy jak fascynującym zajęciem jest wytwarzanie przedmiotów i ozdób z rogu... odwiedzimy brązownika w jego odlewni i poznamy pradziejowy sposób wytapiania brązu… stworzymy własne ozdoby z miedzi… piękne krajki zdobiły niejeden strój i my takie krajki też będziemy robić…

W OBRONIE GRODU

… będziemy bronić grodu przed scytyjskimi najeźdźcami… łucznictwo tarczowe i 3Drzut toporemrzut nożemwalki na kije i miecze…

ŻYCIE CODZIENNE

…konie, kozy, owce wymagać będą Waszej opieki… gry wesołych Barbarzyńców… sztuka przetrwania… sposoby rozniecania ognia… zielarstwo… 

będzie się działo !

PROGRAM FABULARNY

…gry dzienne i nocne Barbarzyńców na terenie skansenu – WALKA O PRZETRWANIE, TAJEMNICA DIABŁA WENECKIEGO, POLOWANIE NA ODYŃCA…PRADAWNE LEGENDY...

UWAGA! NA OBÓZ PAKUJEMY UBRANIA W KLIMATACH!

DODATKOWO

…Diabłem Weneckim po Jeziorze Biskupińskim… kąpiele w jeziorze…niezapomniana podróż koleją wąskotorową do Wenecji… Piastowskim Szlakiem wyprawa do Gniezna…

NA ZAKOŃCZENIE

Uhonorowanie zwycięzców nagrodami.

Pamiątkowa FOTORELACJA z każdego dnia wydarzeń na www.dziuplatropicieli.pl!

łucznictwo

Osada Barbarzyńców

Podejmij wyzwanie !

TUTAJ MIESZKAMY

WARUNKI ZAKUPU

strzalka_yellow

TERMINY I CENY

TERMIN 6.08.17 – 17.08.17  BRAK MIEJSC

CENA PODSTAWOWA 1740 zł/os.

WARUNKI PŁATNOŚCI 400 zł zaliczki na konto Organizatora,
pozostała kwota na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

W CENIE

zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 os. z łazienkami; wyżywienie : śniadanie, obiad, kolacja /turnus rozpoczyna się obadokolacją, a kończy śniadaniem+suchy prowiant na drogę/; realizacja programu; opieka medyczna; ratownika wodnego, kadry pedagogicznej i instruktorskiej; ubezpieczenie NNW; podatek VAT

DODATKOWO PŁATNE

transport Organizatora w wysokości 150 zł/osoba
w obie strony – autokarem lub PKP ( w zależności od wielkości grupy)
NA TRASIE WARSZAWA-BISKUPIN-WARSZAWA

Uwaga, osoby dowożące uczestników we własnym zakresie – turnus
rozpoczyna się o godz. 17:00 pierwszego dnia, a kończy 8:30 ostatniego dnia pobytu.

JAK KUPOWAĆ

DOKUMENTY

WARUNKI UCZESTNICTWA

KARTA KWALIFIKACYJNA

WAŻNE INFORMACJE

strzalka_yellow

DOKUMENTY

 • Przed zakupem imprezy zapoznaj się z Warunkami Uczestnictwa, Warunkami Zakupu Imprezy, Ofertą Imprezy.
 • Organizator podpisuje z Klientem Umowę Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
 • Każdy wypoczynek zgłaszany jest do właściwego Kuratorium Oświaty.
 • Dokumentem uczestnika jest Karta Kwalifikacyjna i legitymacja szkolna.
 • Karta Kwalifikacyjna może być wypełniona w całości przez Rodzica.
 • Karta Kwalifikacyjna powinna w szczególności zawierać informacje tj. : PESEL, kontakt do rodziców,dane dotyczące zdrowia dziecka, szczególne uwagi dla kadry pedagogicznej, zgoda rodzica na udzielenie pomocy medycznej dziecku.

 

WYJAZD NA OBÓZ

 • Informacje Organizacyjne dotyczące wyjazdu pojawiają się na stronie Organizatora najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem na dany turnus tj. godziny i miejsce odjazdu autokaru, nr tel. do kierownika, informacje związane z realizacją programu.
 • Środek transportu wybierany jest z chwilą podpisania Umowy. Zmiany w Umowie mogą spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przejazdu środkiem transportu PKP, bez dokumentu uprawniającego do ulgi.
 • Uczestnik odbierany jest z obozu przez opiekuna do tego uprawnionego – rodzica lub osobę mającą pisemne do tego upoważnienie. Uczestnik stawia się punktualnie na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i powrotu. Wszelkie konsekwencje wynikające z opóźnień ponosi Rodzic tj. dowiezienie na własną rękę dziecka na obóz. Jest to związane z czasem pracy przewoźnika autokaru czy godzinami odjazdu pociągu. Nie odebranie na czas dziecka z obozu może spowodować naliczenie dodatkowych opłat za opiekę nad nim.

BEZPIECZNIE I ZDROWO

 • Podczas pobytu dziecka na obozie zabrania się używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych podczas zajęć.
 • Organizator i kadra pedagogiczna nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty zabrane przez dziecko na obóz .
 • Podczas pobytu dziecka na obozie obowiązuje Regulamin Obozowy, z którym uczestnik zapoznaje się pierwszego dnia po przyjeździe do obiektu.
 • Ze względów bezpieczeństwa uczestnik podczas obozu nie spożywa napojów w puszkach, nie przyjmuje samodzielnie leków /jedynie za zgodą rodziców/, nie przywozi i nie posiada przedmiotów niebezpiecznych. Na obozie panuje bezwzględny zakaz spożywa jakichkolwiek używek, napojów alkoholowych i energetyzujących.
 • W przypadku rażącego zachowania uczestnika obozu / spożywanie używek, alkoholu, wszelkie formy agresji, zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestnika lub jego kolegów/ Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu uczestnika z obozu na koszt Rodzica.
 • Rodzic informuje Organizatora lub Kierownika Obozu o szczególnych potrzebach dziecka przed wyjazdem na obóz tj. specjalna dieta, problemy emocjonalne, zdrowotne, zażywanie leków itp.
 • Jeśli podczas pobytu uczestnika na obozie Rodzic otrzyma niepokojące sygnały związane z samopoczuciem dziecka prosimy o niezwłoczny kontakt z Organizatorem lub Kierownikiem Obozu.

CO SPAKOWAĆ

REZERWUJ!

strzalka_black

Akceptuję warunki uczestnictwa *

KONTAKT

strzalka_yellow

ADRES

do korespondencji:

ul. Odkryta 55D/44

03-140 Warszawa

EMAIL

biuro@dziuplatropicieli.pl

Nr Telefonu

+48 534 148 208

+48 505 064 402

social media

Instagram
Facebook

Start typing and press Enter to search