Podlasie magiczne…

Cele wyprawy: budzenie zainteresowań dzieci i młodzieży do poznawania kultury i walorów regionu, angażowanie uczestników do wspólnych działań, zabawy i szlachetnej rywalizacji między drużynami.

Tam cerkwie drewniane, murowane, z żółtymi lub błękitnymi kopułami. Święta  Góra Grabarka – drewniana kapliczka na wzgórzu, otoczona lasem krzyży. A jeszcze szeptuchy, znachorki, wiedźmy, opowieści… nieodłączny element tradycji Podlasia. Dziewicza przyroda, liczne gatunki zwierząt niegdyś przyciągały możnych władców na polowania. Wybierz się z nami do krainy żubra. Daj się oczarować magicznym  krajobrazom i opowieściom.

W PROGRAMIE:
  • Lustro Twardowskiego z diabelską historią.
  • Podlaskie cerkwie i Święta Góra Grabarka.
  • Kraina żubra, tarpana i żubronia.
  • Bobrowa Zagroda – warsztaty obrabiania lnu, tkania chodników, koszenia i młócenia zboża, pieczenia chleba.
  • „Myśliwski tor przeszkód”.
  • Dyskoteka i zabawy integracyjne.

Harmonogram wyprawy dostępny jest u Organizatora.

Zapytaj Organizatora o ofertę cenową i dostępny termin. Cena imprezy kalkulowana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Na cenę ma wpływ kilka czynników m.in. liczba uczestników.

Zapraszamy do kontaktu.

NAPISZ

strzalka_black

    Start typing and press Enter to search