Podlasie magiczne…

 

Cele wyprawy: budzenie zainteresowań dzieci i młodzieży do poznawania kultury i walorów regionu,
angażowanie uczestników do wspólnych działań, zabawy i szlachetnej rywalizacji między drużynami.

Tam cerkwie drewniane, murowane, z żółtymi lub błękitnymi kopułami. Święta  Góra Grabarka – drewniana kapliczka na wzgórzu, otoczona lasem krzyży. A jeszcze szeptuchy, znachorki, wiedźmy, opowieści… nieodłączny element tradycji Podlasia. Dziewicza przyroda, liczne gatunki zwierząt niegdyś przyciągały możnych władców na polowania. Wybierz się z nami do krainy żubra. Daj się oczarować magicznym  krajobrazom i opowieściom.

 

W PROGRAMIE:

Lustro Twardowskiego z diabelską historią * podlaskie cerkwie i Święta Góra Grabarka * kraina żubra, tarpana i żubronia * Bobrowa Zagroda – warsztaty obrabiania lnu, tkania chodników, koszenia i młócenia zboża, pieczenia chleba * „myśliwski tor przeszkód” * dyskoteka i zabawy integracyjne.

Harmonogram wyprawy dostępny jest u Organizatora.

Zapytaj Organizatora o ofertę cenową i dostępny termin.
Cena imprezy kalkulowana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Na cenę ma wpływ kilka czynników m.in. liczba uczestników.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

NAPISZ

strzalka_black

Start typing and press Enter to search